Privacy Verklaring

Tijdens een bestelling komen je persoonsgegevens bij mij terecht. Natuurlijk ga ik zorgvuldig met alle persoonsgegevens om. In deze privacyverklaring lees je daar alles over.

Over AtelierSpulli

Heb je vragen over deze privacyverklaring of wil je een van je rechten inroepen?
Je kunt me via onderstaande gegevens bereiken.

 • Annemieke Meems
 • atelierspulli.nl
 • annemieke@atelierspulli.nl

Persoonsgegevens

Deze persoonsgegevens verwerk ik

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Adres
 • Betalingsgegevens
 • KvK-nummer (indien aanwezig)

Hoe kom ik aan jouw persoonsgegevens?
Persoonsgegevens ontvang ik van jou, omdat je contact met me hebt opgenomen en bestelling hebt geplaatst of je heb aangemeld voor één van mijn workshops. Het kan ook zijn dat je een leverancier bent en ik via ons contact jou persoonsgegevens ontvang.

Doeleinden

Om deze redenen verwerk ik de persoonsgegevens
Ik verwerk je persoonsgegevens alleen wanneer ik dat van de wet mag en voor de doeleinden die ik hieronder heb beschreven:

Workshop
Omdat ik graag wil weten wie erop mijn workshops aanwezig zijn, zal ik persoonsgegevens noteren. In verband met Covid-19 zal ik ook vragen om gezondheidsgegevens (op advies van de RIVM) op de dag voordat een workshop gaat volgen. De persoonsgegevens en gezondheidsgegevens worden niet met derden gedeeld (tenzij er een Covid-19 besmetting heeft plaatsgevonden tijdens de workshop). Ik bewaar je persoonsgegevens maximaal 5 jaar.

Overeenkomst
Hebben wij samen een overeenkomst gesloten? Dan verwerk ik je persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van die overeenkomst en om je daarna een factuur te kunnen sturen.

Contactformulier of e-mail
Je kunt met mij contact opnemen via het contactformulier of door een e-mail te sturen. Ik heb dan een gerechtvaardigd belang om de gegevens die ik op die wijze van jou heb verkregen te verwerken. De inhoud van de e-mail of het bericht via het contactformulier, je naam en e-mailadres verwerk ik met doel om op je bericht te kunnen reageren. Ik bewaar deze communicatie maximaal twee jaar.

Nieuwsbrief
Ik stuur je graag een nieuwsbrief, omdat je klant bij mij bent of omdat je daar jezelf voor hebt ingeschreven. Ik verwerk daarom je naam en e-mailadres om je informatie en nieuws te kunnen sturen. De nieuwsbrief ontvang je een enkele keer per jaar. Ik bied onder elke nieuwbrief de mogelijkheid aan om je uit te schrijven. We bewaren je gegevens voor dit doeleinde, totdat je je hebt uitgeschreven.

Facturatie
Als je mij een opdracht hebt gegeven of je hebt een bestelling geplaatst, dan verwerk ik de gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van die opdracht of het afhandelen van de bestelling. Dat zijn in elk geval je naam en e-mailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn om een correcte factuur te kunnen versturen. Bij betaling zal ik bovendien te zien krijgen van welke rekening dit komt en wie de rekeninghouder is. Ik bewaar offertes, facturen en betaalgegevens 7 boekjaren.

Doorgifte

Ontvangers van persoonsgegevens
Ik deel jouw gegevens met de volgende partijen, waaronder mijn verwerkers:

 • Hosting van onze website
 • Webbouwer
 • E-mailservers
 • MailChimp
 • PostNL
 • Betaaldiensten

Met deze verwerkers heb ik een verwerkersovereenkomst gesloten. Ik heb de door ons ingeschakelde verwerkers verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren.

Links
Op de website kun je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten deze website. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijs ik hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Jouw rechten

Ik informeer  je graag over de rechten die jij hebt en de invloed die je kunt uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Wil je een van deze rechten uitoefenen, neem dan contact op per e-mail via annemieke@atelierspulli.nl

Inzage, rectificatie en wissing
Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens ik van je verwerk en je mag vervolgens verzoeken deze te laten rectificeren of te wissen.

Beperking van de verwerking
Je hebt het recht mij te verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld, wanneer de gegevens niet meer juist zijn, de verwerking onrechtmatig is, ik jouw persoonsgegevens niet meer nodig heb of in afwachting van een beslissing op het bezwaar dat je gemaakt hebt tegen de verwerking.

Recht op bezwaar
Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Maak je bezwaar tegen het gebruik van persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing, dan zal ik jouw persoonsgegevens daar niet meer voor inzetten.

Gegevensoverdraagbaarheid
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van mij in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te ontvangen, zodat je deze aan een andere partij kunt overdragen, wanneer je mij toestemming had gegeven om jouw gegevens te verwerken en wanneer de verwerking geautomatiseerd is gedaan.

Toestemming intrekken
Heb ik je gegevens voor een bepaald doel verkregen op basis van jouw toestemming, dan mag je deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

Klachten
Heb je klachten over hoe ik met jouw persoonsgegevens omga? Je hebt het recht je klachten in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging persoonsgegevens

Ik heb passende organisatorische en technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

Cookies

Ik maak alleen gebruik van Google Analytics om te kunnen zien hoe mijn website bezocht wordt en zo de website te kunnen optimaliseren. Google Analytics plaatst daarom analytics cookies. Deze worden twee jaar bewaard.

Uitschakelen en verwijderen
Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.

Wijzigingen

Het kan zijn dat ik deze privacyverklaring moet wijzigen, bijvoorbeeld omdat ik een andere werkwijze ga hanteren. Ik zal de nieuwe privacyverklaring altijd op de website publiceren. Als de wijzigingen direct op jou van toepassing zijn, zal ik de wijzigingen ook direct met jou communiceren